ห้องพัก

Tamamen kayadan oyma โอฬารได้ geleneksel Bir şekildetasarlanmışteraslıodalarımız 30 m2 Ile 60 m2 arasındadeğişengenişliğe sahip olup เธอodamız kendine özgütasarımı Ile dikkatleri สอบถามçekmektedir Cappadocia Hotel'de Peri bacalarınınmuhteşemmanzarasınaนักปราชญ์ Kapali ห้องรับแขก ALANI ได้terasıโอฬาร Bir Restoran bulunmaktadır TeraslarımızdanGünbatışını izleyerek เด Kapadokyadan Ayri Bir Keyif alacaksınız